Perinatální neuropsychická morbidita dítěte – Zdeněk Štembera, kol.

Informace o produktu...

Předkládaná publikace přináší přehled současného stavu výzkumů a klinické praxe i výhledů do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbiditě na pozadí historického vývoje jak v zahraničí, tak v naší republice. <br>

od