Pečeť daru Ducha Svatého – Benedikt Mohelník

Informace o produktu...

Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v křesťanském životě.

od