Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století – Josef Vojvodík

Informace o produktu...

Kniha sleduje dosud zcela nezpracované a nezhodnocené téma „patosu“ a „patetičnosti“ v českém umění a umělecko-estetickém myšlení tzv. protektorátních let.

od