Ostrov včerejšího dne – Umberto Eco

Informace o produktu...

Další ze známých Ecových románů, ve kterém autor mistrně vystihl duchovní rámec Evropy během třicetileté války.

od