Od národního státu ke státu národností? – Jan Němeček, Jan Kuklík

Informace o produktu...

Kniha se zabývá návrhem na vydání národnostního statutu v Československu v roce 1938, který byl pokusem řešit složitou situaci, do které se československý stát koncem třicátých let dostal.

od