Obchodní podnikání ve 21. století – Mulačová Věra, Mulač Petr, kolektiv

Informace o produktu...

Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy předpokládaného vývoje.

od