Nevídáno – Pavla Francová, Jan Jakeš, Miroslav Michálek

Informace o produktu...

Neobvyklé texty dvou nevidomých a jednoho hluchoslepého autora.

od