Německé politické strany na Moravě (1890-1918) – Pavel Cibulka

Informace o produktu...

Práce brněnského historika přibližuje zašlý svět moravských Němců, plný vzrušených debat, hledání vlastní identity i cest k soužití se svými českými spoluobčany, který se odehrával kolem roku 1900.

od