Místo fenomenologie ducha v současném myšlení – Jan Kuneš, Martin Vrabec

Informace o produktu...

Tato kniha je věnována filosofii G. W. F. Hegela, nejdůležitějšího představitele německého idealismu, a vychází u příležitosti dvoustého výročí vydání Hegelova nejvýznamnějšího díla, Fenomenologie ducha.

od