Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy – Jiří Slouka

Informace o produktu...

Monografie převážně barokních mariánských a morových sloupů v českých zemích – jejich výčet, okolnosti vzniku, uměleckohistorický a popř. i technický popis, významné události a ohlasy vážící se k dílu, srovnání historického a současného stavu.

od