Malá skvělá válka – Josef Opatrný

Informace o produktu...

Jedna z nejkratších a pro vítěze nejskvělejších válek v historii nerozhodovala jen o ziscích či ztrátách přímých účastníků – Španělska a Spojených států amerických.

od