Kultura a struktura českého jazyka – František Daneš

Informace o produktu...

Výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí, které považuje za významné pro současné i budoucí studenty.

od