Krajiny českého středověku – Tomáš Klimek

Informace o produktu...

Vnímání prostoru a krajiny je jedním ze základních rysů lidského myšlení, jeho podoba se ale v různých kulturách a časových obdobích liší.

od