Komunikační dovednosti v praxi – Milan Mikuláštík

Informace o produktu...

Vedle popisu základních funkcí a charakteristiky komunikace a komunikačních forem zachycuje problematiku osobnosti člověka, jeho Já v komunikačním kontextu, sociální vnímání a naslouchání.

od