Katarzyna Kozyra: In Art Dreams Come True – Katarzyna Kozyra

Informace o produktu...

Poslední mnohovrstevnatý projekt „In Art Dreams Come True“ je projekt, kterému se Katarzyna Kozyra věnuje od roku 2003. Jeho součástí jsou performance, polodivadelní představení, happeningy s účastí publika a filmy.

od