Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování – František Koukolík

Informace o produktu...

Knížka je čtenářsky náročnější, určena především lékařům, psychologům, filosofům, přírodovědcům, odborníkům na počítačové vědy, pedagogům, motivovaným teologům – a samozřejmě i všem, kdo se snaží pochopit, co znamená, řeknou-li si "Já".

od