Imunodeficience – Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda

Informace o produktu...

Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Kniha je zaměřena na oba aspekty imunodeficiencí (primární i sekundární poruchy imunity) a shrnuje nejnovější poznatky z literatury i vlastní zkušenosti autorky.

od