Imunodeficience – Anna Šedivá, Aleš Janda, Jiřina Bartůňková

Informace o produktu...

Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Kniha je zaměřena na oba aspekty imunodeficiencí (primární i sekundární poruchy imunity) a shrnuje nejnovější poznatky z literatury i vlastní zkušenosti autorky.

od