Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries

Informace o produktu...

Soupisový katalog představuje početně nejrozsáhlejší a strukturálně nejucelenější fond starého evropského umění ve sbírkách Národní galerie v Praze – soubor holandského malířství 17. a 18. století (581 děl).

od