Digital Self: How We Became Binary – Jelena Guga

Informace o produktu...

Kniha Digital Self: How We Became Binary se snaží hledat odpověď na otázku, co v dnešním digitalizovaném světě vlastně znamená být člověkem.

od