Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic – Josef Petráň

Informace o produktu...

První syntéza postihující "zánik starobylého venkova" v naší historické literatuře. Nejdůležitější vývojové trendy dějin českého venkova na konkrétním příkladu jedné vsi na Benešovsku.

od