Aplikovaná forenzní psychologie – Ingrid Matoušková

Informace o produktu...

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními.

od